Referenser & Omdömen

Här nedan finner du ett antal referenser och omdömen. Du får kortversionen presenterad nedan. Inför att ett uppdrag påbörjas kan du ta del av det kompletta referenserna, inklusive kontaktuppgifter.

svtab_exempel_framsidaÄgaren och ansvarig vid Stillingsöns VVS Teknik AB (SVTAB) gav i uppdrag till Selmatore att skapa deras webbplats i syfte att berätta för potentiella kunder vad de erbjuder, att marknadsföra sig digitalt och bredda marknaden som företaget verkar på. Ägaren ger följande omdöme ”Peter på Selmatore har gjort ett mycket bra arbete med vår hemsida. Från att vi från början känt oss fram, klarnade det efterhand exakt hur sidan borde utformas och se ut. Jag är mycket nöjd med slutresultatet och kan rekommendera Selmatore å det varmaste till andra företag som behöver en ny och effektiv hemsida”.

593-23-reflectil_logo

Sista anställningen var som Marknads- och Försäljningsansvarig hos Reflectil i Kungälv. Ägaren och VDn ger bla följande omdöme: ”Peter driver projekt på ett inkluderande sätt, och får med sig nyckelpersoner i företaget för att få rätt input och medgång i projekten. Generellt kan sägas om Peter att han inte ger upp, och gärna anstränger sig det extra som krävs för att leverera det som utlovats i utsatt tid. Peter har dessutom varit en avgörande bidragsgivare i utformningen av Reflectilgruppens strategier och målsättningar. Denna unika kombination av strategiskt tänkande och operativt utförande har gjort Peter till en värdefull bidragsgivare i en liten företagsgrupp”.

affarshogskolan kopia

Utbildningsansvarig vid Affärshögskolan (Plusgymnasiet) i Uddevalla ger följande omdöme ”Rollen som lärare på Affärshögskolan är komplex och kräver förutom kunskap och erfarenhet en stor portion social kompetens och självdistans vilket Peter har i stora lass :)” och ” Peters bakgrund och erfarenhet inom försäljning och marknadsföring tillsammans med hans positiva utstrålning och förmåga att förmedla kunskapen på ett intressant sätt, har gjort honom till en mycket uppskattad lärare och kollega här på Affärshögskolan”.

Selmaco logo high resÄgaren till nystartade bolaget Selmaco Management Consulting AB, för vilket Selmatore fick uppdraget att ta fram grafiskt material, blev omdömet ”Peter på Selmatore Consulting fick i uppdrag att hjälpa Selmaco med framtagning av logotyp, visitkort, brevpapper, kuvert (och framöver hemsida om det blir aktuellt). Jag är mycket nöjd med Peters insats, då han visat god kreativ höjd, mycket kostnadseffektiva lösningar och snabb och lyhörd produktion”.

solventumwebbplats

De två ägarna till det då nystartade bolaget Solventum Konsult (numera har bolaget avslutats då båda ägarna gått vidare till nya arbetsuppgifter), gav följande omdöme efter att Selmatore haft ansvaret för utveckling av Solventums webbsida och lansering ”Peter ledde utvecklingen i en lagom takt, med uppgifter för oss att tänka särskilt på och fundera kring. Vi upplever att Peter höll ett gott tempo i utvecklingen och inte är rädd för att ändra/justera utifrån ny kunskap eller önskemål. Peter har varit mycket tillgänglig under uppdraget och alltid varit villig att diskutera fram bästa och mest effektiva lösning eller formulering. Vi upplever att arbetet skett mycket kostnadseffektivt och professionellt. Samtliga delar i uppdraget levererades i en kvalitet som motsvarade eller överträffade våra högt ställda förväntningar”.

scanlogga

Dåvarande Försäljningsdirektören skrev bland annat följande i sitt omdöme när jag sade upp mig från Scan ”Peter har arbetat inom vår marknadsorganisation i ett antal ledande befattningar med ansvar för utvecklingen på den totala marknaden och kategorin samt för produktionskostnader och omkostnader inom dessa befattningar … Som KAM Coop påvisade Peter väldigt god förmåga att skapa bra affärsrelationer med sin kund och dess kontaktpersoner. Han genomförde förhandlingar kring grundavtal, priser och kampanjer på ett mycket förtjänstfullt sätt.”

De kompletta omdömena samt fler referenser och intyg finnes och kan delges på begäran.