exempel varumärken, marknadsföring och försäljning

Marknadsföring & Försäljning

Här nedan beskrivs exempel på uppdrag som jag genom Selmatore är särskilt lämpad att anta. Sist i detta avsnitt beskrivs mina personliga erfarenheter och egenskaper. Referenser från tidigare chefer och kollegor lämnas gladeligen, på begäran.

 • Utveckla och marknadsföra företaget och/eller dess varumärken? Jag är mycket van vid att arbeta med utveckling, försäljning och marknadsföring av varumärken och koncept. Exempelvis kan jag bistå er med utveckling, genomförande och uppföljning av:
  • Affärsplan, marknadsplan och kundplan
  • Kategori-, sortiments-, och produktstrategier
  • Koncept- och Produktutveckling
  • Marknadsundersökningar
  • Ekonomiska analyser (Budget, Cash Flow, Produktkalkylering, etc)
  • Komunikationsutveckling och val av mediekanaler
  • Skapande och utförande av professionell införsäljning av koncept, idé eller produkt på central nivå till kunder, lokalt ute på fältet, samt internt till företagsledning, säljkår, mfl.
  • Utformning av effektiva kampanjer
  • Category Management
 • Affärsutveckling för ökad vinst och försäljning? Jag är van att analysera nya och befintliga affärsmöjligheter och utmana den nuvarande situationen i syfte att finna genomförbara åtgärder för att öka företagets vinst och försäljning.
 • Professionell Projektledning? Jag är en mycket van projektledare.  Samtliga positioner som jag haft de senaste 15 åren har inneburit  ett stort antal projektarbeten, där jag oftast varit projektledare. Utöver den omfattande praktiska erfarenheten har jag gått Wenells Projektledarutbildning.
 • Leda en nyckelfunktion/avdelning eller ett litet företag? Jag har fyra års erfarenhet som formell ledare i yrkeslivet. Som mest har jag haft sju direktrapporterande (produktchefer och produktutvecklare). Som mer informell ledare, tex projektledare, har jag 15 års erfarenhet.

Erfaren med bevisat goda resultat och referenser

I min ungdom har jag arbetat som säljare, kundbokare, medarbetare på en ekonomiavdelning, produktionsmedarebetare inom läkemedel, taxiförare, vattenskidinstruktör och restaurangbiträde. Jag har magisterexamen från Karlstads Universitet, med inriktning mot Ekonomi, Marknadsföring, Ledning och Tjänsteutveckling.

Under åtta år har jag arbetat som Key Account Manager, Affärsansvarig, Senior Brand Manager och Nordic Brand Manager på två av nordens största livsmedelskoncerner; Findus och Scan. Härefter har jag arbetat som kursledare på Affärshögskolan i Uddevalla och därefter fyra år som Sälj- och Marknadsansvarig på Reflectil, ett internationellt familjeägt mindre företag med egen produktion av varselvästar i Portugal.

Senaste året har jag arbetat med utveckling av den egna företaget Toplift AB (www.toplift.se), uppdrag åt företag på Orust samt ägnat mig åt utbildning till deltidsbrandman i Svanesund. I samtliga uppdrag har jag presterat mycket väl. Intyg och referenser lämnas gladeligen på begäran.

Ambitiös, Social, Strukturerad och Prestigelös

Så uppfattas jag vanligen av chefer och kollegor. Även de personlighetstester jag genomgått (i yrkessammanhang:) påvisar samma egenskaper. Referenser till tidigare chefer fås på begäran.

Flexibel avseende uppdragets längd och påbörjan

Jag har möjlighet att påbörja och avsluta uppdrag med mycket kort varsel om så önskas. Jag är flexibel avseende uppdragets längd; allt från korta instatser på enstaka dagar eller veckor till heltidsuppdrag som löper tills vidare. Enda begränsning är den jour jag har som brandman var 4:e vecka, då jag behöver arbeta hemifrån (avbrott i form av utryckning kan ske, i snitt ca 1 gång/vecka).

Vilja och förmåga att snabbt lära nytt

Jag har alltid försökt lära mig så mycket som möjligt i nya uppdrag. Det kan handla om utökat ansvar, nya arbetsuppgifter, kollegor, kulturer, utmaningar eller branscher. Jag har god förmåga att snabbt förstå och lära mig hantera nya områden, arbetsuppgifter och situationer.

Är det något du funderar på eller undrar över, vänligen kontakta mig.