Bilder batteri och solcell Tullboden 6, Kungshamn

Elräkningar:

Bild på hus och bodar:

Bilder på bodarnas tak:

Bilder på elskåp:

Bild inuti nedre (mindre) bod, tänkt placering batteri (betonggolv, dock ej isolerat i nuläget, men kan göras):