Bilder batteri o solceller Kullavikskorshamnsväg 37, Kullavik

Visar tak för tänkt placering solceller:

Visar garage i förhållande till huset:

Visar bild på elskåpets placering på utsidan av garaget:

Bild nära på elcentral:

Garage inne, tänkt placering av batteriet:

Senaste elräkning: