Bilder Batteri (och solcell) Änghagen 421, 472 91 Stillingsön.

Bilder på senaste elräkning:

Bilder översikt från Google karta:

Bilder vita bostadshuset och ingång källare där elcentral finns. Samt bilder på elcentral nära och på lite distans:

Bilder på tak vitt bostadshus för eventuell placering solceller (syns minst och åt söder, jag vill egentligen ha så lite solceller som möjligt tror jag):

Bilder liten snickarbod, tänkt för placering av batteri. Kan hållas frostfritt (vanligen lite plus även på vintern). Vill gärna ha utanför bostadshus och hyreslokal, pga brandrisk (om än väldigt väldigt liten):

Bilder på stort tal på ladan (både snett mot söder, nästan platt uppåt och faktisk vägg rakt mot söder med). Endast som väldigt bra möjlighet många solceller framöver om jag skulle önska det (eller om det är bra för en ”hyresfastighet/företag” att investera i detta, kanske även fler batterier om jag nu leker med tanken (behöver då veta förutsättningar för företag, egen elanslutning, regler kring ev bidrag, hur tänka ekonomisk med moms dra av mot vinst, etc, etc):